Arena of Glory

Prize Money Awarded:
$282,670.44 From 4 Tournaments
Recorded Date Range:
2017-09-16 to
Largest Prize Pools


 Tournament NamePrize Money
1.» Arena of Glory Spring 2019$85,560.00
2.» Arena of Glory Winter 2018$76,714.44
3.» Arena of Glory Winter 2017$68,592.00
4.» Arena of Glory Spring 2018$51,804.00


Top Players


 Player IDPlayer NameTotal (League)
1.Viet Nam ProETrần, Quang Hiệp$15,264.69
2.Viet Nam XBTrần, Xuân Bách$14,401.29
3.Viet Nam GauPhạm, Hồng Quân$13,337.04
4.Viet Nam ĐạtKòiiiĐinh, Tiến Đạt$11,193.54
5.Viet Nam ADCTrần, Đức Chiến$10,114.29
6.Viet Nam PS Man- -$8,145.00
7.Viet Nam NTB-, -$7,886.33
8.Viet Nam Zeref-, -$7,886.33
9.Viet Nam BugNguyễn, Trí Hùng$6,916.86
10.Viet Nam NamChinNguyễn, Quân Nam$6,916.86
11.Viet Nam Polo- -$6,906.44
12.Viet Nam Khien- -$6,217.35
13.Viet Nam YamateThiên Hà Lê$5,569.09
14.Viet Nam TF- -$4,763.54
15.Viet Nam BronzeVTrịnh, Đào Tiến$4,352.32
16.Viet Nam Bé Chanh-, -$4,287.00
17.Viet Nam Henry-, -$4,287.00
18.Viet Nam ChihiroNguyễn, Đăng Duy$4,109.37
19.Viet Nam LuvCTrần, Văn Huy$3,999.70
20.Viet Nam KT-, -$3,596.74
21.Viet Nam TurtleTrần, Ngụy Gia Quy$3,370.37
22.Viet Nam YL- -$3,222.75
23.Viet Nam Blake1Nguyễn, Việt Anh$3,118.97
24.Viet Nam Akashi- -$2,994.60
25.Viet Nam Ara- -$2,994.60
Top Games


 Game NamePrize Money
1.» Arena of Valor$282,670.44


Online/LAN Breakdown


LocationPrize Money% of Total
Online Only$0.000.00%
Offline/LAN$282,670.44100.00%

Top Countries


 Country NamePrize Money
1.Viet Nam Viet Nam$205,333.22