Arena of Glory

Prize Money Awarded:
$282,670.44 From 4 Tournaments
Recorded Date Range:
2017-09-16 to
Top Player Rankings from Viet Nam for Arena of Glory


 Player IDPlayer NameTotal (Game)Total (Overall)% of Total
1.Viet Nam ProETrần, Quang Hiệp$15,264.69$141,931.3610.75%
2.Viet Nam XBTrần, Xuân Bách$14,401.29$151,067.969.53%
3.Viet Nam GauPhạm, Hồng Quân$13,337.04$130,003.7110.26%
4.Viet Nam ĐạtKòiiiĐinh, Tiến Đạt$11,193.54$121,193.549.24%
5.Viet Nam ADCTrần, Đức Chiến$10,114.29$131,714.297.68%
6.Viet Nam PS Man- -$8,145.00$34,811.6723.40%
7.Viet Nam NTB-, -$7,886.33$7,886.33100.00%
8.Viet Nam Zeref-, -$7,886.33$7,886.33100.00%
9.Viet Nam BugNguyễn, Trí Hùng$6,916.86$13,583.5350.92%
10.Viet Nam NamChinNguyễn, Quân Nam$6,916.86$13,583.5350.92%
11.Viet Nam Polo- -$6,906.44$11,906.4458.01%
12.Viet Nam Khien- -$6,217.35$22,884.0227.17%
13.Viet Nam YamateThiên Hà Lê$5,569.09$5,569.09100.00%
14.Viet Nam TF- -$4,763.54$9,763.5448.79%
15.Viet Nam BronzeVTrịnh, Đào Tiến$4,352.32$9,352.3246.54%
16.Viet Nam Bé Chanh-, -$4,287.00$20,953.6720.46%
17.Viet Nam Henry-, -$4,287.00$20,953.6720.46%
18.Viet Nam ChihiroNguyễn, Đăng Duy$4,109.37$8,109.3750.67%
19.Viet Nam LuvCTrần, Văn Huy$3,999.70$3,999.70100.00%
20.Viet Nam KT-, -$3,596.74$3,596.74100.00%
21.Viet Nam TurtleTrần, Ngụy Gia Quy$3,370.37$13,370.3725.21%
22.Viet Nam YL- -$3,222.75$9,889.4232.59%
23.Viet Nam Blake1Nguyễn, Việt Anh$3,118.97$8,118.9738.42%
24.Viet Nam Akashi- -$2,994.60$12,994.6023.04%
25.Viet Nam Ara- -$2,994.60$12,994.6023.04%
26.Viet Nam Oppa- -$2,994.60$12,994.6023.04%
27.Viet Nam BK DừaDương, Huỳnh Bảo Long$2,464.80$6,464.8038.13%
28.Viet Nam Zeno-, -$2,143.50$8,810.1724.33%
29.Viet Nam RinPhạm Vũ, Hoài Nam$2,139.00$2,139.00100.00%
30.Viet Nam WickedNguyễn, Thành Nhân$2,139.00$2,139.00100.00%
31.Viet Nam Honn-, -$1,885.54$1,885.54100.00%
32.Viet Nam Tisus-, -$1,885.54$1,885.54100.00%
33.Viet Nam CỏBế, Việt Anh$1,429.00$1,429.00100.00%
34.Viet Nam ISSproxHoàng, Mai Trần$1,429.00$1,429.00100.00%
35.Viet Nam Kinas-, -$1,429.00$1,429.00100.00%
36.Viet Nam StanLee-, -$1,429.00$1,429.00100.00%
37.Viet Nam Wissm-, -$1,429.00$1,429.00100.00%
38.Viet Nam Ueki-, -$1,295.10$1,295.10100.00%
39.Viet Nam AnkineyNguyễn, Quang An$1,233.43$1,233.43100.00%
40.Viet Nam NatsuTrương, Hoàng Phước$1,233.43$1,233.43100.00%
41.Viet Nam ScorTrần, Hoàng Anh$1,233.43$1,233.43100.00%
42.Viet Nam XQNguyễn, Hữu Thọ$1,233.43$1,233.43100.00%
43.Viet Nam ChobitsNguyễn, Cao Đức Cường$1,231.37$7,231.3717.03%
44.Viet Nam KAVõ, Anh Kiệt$1,231.37$12,831.379.60%
45.Viet Nam RadishNay, Thành Trung$1,231.37$7,231.3717.03%
46.Viet Nam ScizzarNguyễn, Huỳnh Nhân$1,231.37$5,231.3723.54%
47.Viet Nam CyrusĐỗ, Duy Đức Minh$979.89$1,287.2076.13%
48.Viet Nam DeftBùi, Minh Hoan$979.89$979.89100.00%
49.Viet Nam Luv95-, -$979.89$979.89100.00%
50.Viet Nam Matoong-, -$863.40$17,530.074.93%
51.Viet Nam MSuong-, -$863.40$863.40100.00%
52.Viet Nam Won Kyun-, -$863.40$863.40100.00%