Arena of Glory

Prize Money Awarded:
$488,343.41 From 6 Tournaments
Recorded Date Range:
2017-09-16 to
Top Player Rankings For Arena of Glory


 Player IDPlayer NameTotal (League)Total (Overall)% of Total
1.Viet Nam ProETrần, Quang Hiệp$24,802.65$167,135.9914.84%
2.Viet Nam XBTrần, Xuân Bách$24,369.17$178,302.5113.67%
3.Viet Nam GauPhạm, Hồng Quân$22,875.00$156,808.3414.59%
4.Viet Nam ADCTrần, Đức Chiến$19,652.25$156,918.9212.52%
5.Viet Nam ZerefNguyễn, Thanh Lâm$19,045.97$52,712.6436.13%
6.Viet Nam BronzeVTrịnh, Đào Tiến$15,511.96$54,178.6328.63%
7.Viet Nam BânggThóng, Lai Bâng$15,448.67$53,915.3428.65%
8.Viet Nam Lạc LạcNguyễn, Công Vinh$12,449.41$52,116.0823.89%
9.Viet Nam NTBNguyễn, Tấn Bảo$11,325.71$12,992.3887.17%
10.Viet Nam ĐạtKòiiiĐinh, Tiến Đạt$11,193.54$122,860.219.11%
11.Viet Nam BugNguyễn, Trí Hùng$10,953.04$17,619.7162.16%
12.Viet Nam PS ManNguyễn, Vũ Hoàng Dũng$9,004.85$35,671.5225.24%
13.Viet Nam KTNguyễn, Thiên Kỳ$8,746.64$8,746.64100.00%
14.Viet Nam AraThành Hưng Đỗ$8,746.39$21,946.3939.85%
15.Viet Nam AkashiHuỳnh, Trọng Tuấn$8,144.50$26,344.5030.92%
16.Viet Nam OppaPhương Nguyên Nguyễn$7,972.53$21,172.5337.66%
17.Viet Nam RedPhạm Vũ, Hoài Nam$7,720.26$45,220.2617.07%
18.Viet Nam KhienVương, Trung Khiên$7,335.15$24,001.8230.56%
19.Viet Nam NamChinNguyễn, Quân Nam$6,916.86$13,583.5350.92%
20.Viet Nam Polo- -$6,906.44$11,906.4458.01%
21.Viet Nam EllyĐỗ, Thành Đạt$6,878.76$22,545.4330.51%
22.Viet Nam TurtleTrần, Ngụy Gia Quy$6,807.31$16,807.3140.50%
23.Viet Nam RadishNay, Thành Trung$6,298.14$12,298.1451.21%
24.Viet Nam YamateThiên Hà Lê$5,569.09$5,569.09100.00%
25.Viet Nam ChihiroNguyễn, Đăng Duy$5,141.18$9,141.1856.24%
26.Viet Nam TF- -$4,763.54$11,041.3243.14%
27.Viet Nam ChobitsNguyễn, Cao Đức Cường$4,668.31$10,668.3143.76%
28.Viet Nam KAVõ, Anh Kiệt$4,668.31$16,268.3128.70%
29.Viet Nam Bé Chanh-, -$4,287.00$20,953.6720.46%
30.Viet Nam Henry-, -$4,287.00$20,953.6720.46%
31.Viet Nam HiroNguyễn, Lộc Thọ$4,036.18$4,036.18100.00%
32.Viet Nam JiroNguyễn, Quốc Hận$4,036.18$4,036.18100.00%
33.Viet Nam LuvCTrần, Văn Huy$3,999.70$3,999.70100.00%
34.Viet Nam KyobiNguyễn, Trung Tính$3,860.13$7,060.1354.68%
35.Viet Nam ScizzarNguyễn, Huỳnh Nhân$3,549.89$7,549.8947.02%
36.Viet Nam WickedNguyễn, Thành Nhân$3,256.80$3,256.80100.00%
37.Viet Nam YL- -$3,222.75$9,889.4232.59%
38.Viet Nam Blake1Nguyễn, Việt Anh$3,118.97$8,118.9738.42%
39.Viet Nam BK DừaDương, Huỳnh Bảo Long$2,464.80$6,464.8038.13%
40.Viet Nam NessDiệp, Thế Hải$2,407.57$2,407.57100.00%
41.Viet Nam ScorTrần, Hoàng Anh$2,351.23$2,351.23100.00%
42.Viet Nam 20PercentNguyễn, Đăng Khoa$2,318.52$2,318.52100.00%
43.Viet Nam DyannNguyễn, Tuấn Kiệt$2,318.52$21,000.5011.04%
44.Viet Nam LHHồ, Phước Lộc$2,318.52$2,318.52100.00%
45.Viet Nam GrayKhuu Khắc, Bình Khánh$2,318.12$2,318.12100.00%
46.Viet Nam NoahNguyễn Trần, Công Minh$2,144.52$2,144.52100.00%
47.Viet Nam WhiteTLê, Quang Thắng$2,144.52$2,144.52100.00%
48.Viet Nam Zeno-, -$2,143.50$8,810.1724.33%
49.Viet Nam RinPhạm Vũ, Hoài Nam$2,139.00$2,139.00100.00%
50.Viet Nam TAVõ, Minh Ân$1,891.66$1,891.66100.00%
51.Viet Nam Honn-, -$1,885.54$1,885.54100.00%
52.Viet Nam Tisus-, -$1,885.54$1,885.54100.00%
53.Viet Nam RinaTrần Nguyễn, Bảo Ngọc$1,717.66$1,717.66100.00%
54.Viet Nam BirdLBNguyễn, Văn Hiếu$1,458.27$4,124.9435.35%
55.Viet Nam HanNguyễn, Quốc Hân$1,458.27$4,124.9435.35%
56.Viet Nam HoàngTĐLâm, Văn Hoàng$1,458.27$4,124.9435.35%
57.Viet Nam ĐHTĐặng, Huỳnh Trường$1,458.27$4,124.9435.35%
58.Viet Nam CỏBế, Việt Anh$1,429.00$1,429.00100.00%
59.Viet Nam ISSproxHoàng, Mai Trần$1,429.00$1,429.00100.00%
60.Viet Nam Kinas-, -$1,429.00$1,429.00100.00%
61.Viet Nam StanLee-, -$1,429.00$1,429.00100.00%
62.Viet Nam Wissm-, -$1,429.00$1,429.00100.00%
63.Viet Nam Ueki-, -$1,295.10$1,295.10100.00%
64.Viet Nam GoroHồ, Kháng Thiên$1,289.77$1,289.77100.00%
65.Viet Nam MartinDương, Thiệu Huy$1,289.77$1,289.77100.00%
66.Viet Nam QuangHaiNguyễn, Quang Hải$1,289.77$3,956.4432.60%
67.Viet Nam PoonsNguyễn, Hồ Anh Vũ$1,286.71$1,286.71100.00%
68.Viet Nam AnkineyNguyễn, Quang An$1,233.43$1,233.43100.00%
69.Viet Nam NatsuTrương, Hoàng Phước$1,233.43$1,233.43100.00%
70.Viet Nam XQNguyễn, Hữu Thọ$1,233.43$1,233.43100.00%
71.Viet Nam RâuTrần, Nguyên Tân$1,117.80$1,117.80100.00%
72.Viet Nam KiralTống, Thái Dân$1,029.37$2,307.1544.62%
73.Viet Nam LakHuỳnh, Trọng Thâu$1,029.37$1,029.37100.00%
74.Viet Nam CyrusĐỗ, Duy Đức Minh$979.89$1,287.2076.13%
75.Viet Nam DeftBùi, Minh Hoan$979.89$979.89100.00%
76.Viet Nam Luv95-, -$979.89$979.89100.00%
77.Viet Nam Matoong-, -$863.40$17,530.074.93%
78.Viet Nam MSuong-, -$863.40$863.40100.00%
79.Viet Nam Won Kyun-, -$863.40$863.40100.00%
80.Viet Nam HonNguyễn Phúc, Gia Phong$859.85$859.85100.00%
81.Viet Nam LokiNguyễn, Hồ Ngọc Duy$859.85$859.85100.00%
82.Viet Nam BinzTrương, Quốc Khôi$857.81$857.81100.00%
83.Viet Nam BlazeSVõ Hùng, Việt Nhựt$857.81$857.81100.00%
84.Viet Nam CyrBNguyễn, Trần Hoài Nam$857.81$857.81100.00%
85.Viet Nam MedusaTrương, Tuấn Khánh$857.81$857.81100.00%