Arena of Glory Spring 2018

Location:
Ha Noi, Vietnam
Date:
2018-01-20 to
Prize Pool:
1,200,000,000₫  ($51,804.00 USD)
Currency:
VND - Vietnamese Dong
Exchange Rate:
0.00004317000
*USD conversion based on exchange rate from xe.com on 2018-04-29
$1.00 USD ~= 23,164₫Tournament Results

1st400,000,000₫
($17,268.00 USD)
2nd200,000,000₫
($8,634.00 USD)
3rd150,000,000₫
($6,475.50 USD)
4th120,000,000₫
($5,180.40 USD)

5th100,000,000₫
($4,317.00 USD)

6th80,000,000₫
($3,453.60 USD)

7th50,000,000₫
($2,158.50 USD)

8th50,000,000₫
($2,158.50 USD)

See Note10,000,000₫
($431.70 USD)

See Note
Jungle MVP
Viet Nam LuvC 
10,000,000₫
($431.70 USD)

See Note
Mid Lane MVP
Viet Nam Ueki 
10,000,000₫
($431.70 USD)

See Note10,000,000₫
($431.70 USD)

See Note10,000,000₫
($431.70 USD)Prize Money By Country

1.Viet Nam Viet Nam$51,804.0057 Players
References


1.https://lienquan.garena.vn/tin-tuc/danh-sach-thanh-vien-cac-doi-tham-du-vong-ban...
DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÁC ĐỘI THAM DỰ VÒNG BẢNG ĐẤU TRƯỜNG DANH VỌNG MÙA XUÂN 2018 | Garena Liên Quân Mo
Last Checked 2023-01-16 12:29:32 PM
2.https://liquipedia.net/arenaofvalor/Arena_of_Glory/2018/Spring
Arena of Glory Spring 2018 - Liquipedia Arena of Valor Wiki
Last Checked 2019-07-30 4:18:06 AM