Saigon Phantom

Total Prize Money Earned:
$671,875.47 From 20 Tournaments
Saigon Phantom Roster Summary


Arena of Valor$618,727.2092.09%
Wild Rift$53,148.277.91%

Country Summary


1.Viet Nam Viet Nam$638,698.0595.06%

Top Players


 Player IDPlayer NameTotal (Team)
1.Viet Nam BânggThóng, Lai Bâng$106,534.20
2.Viet Nam RedPhạm Vũ, Hoài Nam$93,054.67
3.Viet Nam FishLương, Hoàng Phúc$81,052.87
4.Viet Nam KhoaĐinh, Tấn Khoa$69,594.23
5.Viet Nam ZerefNguyễn, Thanh Lâm$57,092.89
6.Viet Nam LạcLạcNguyễn, Công Vinh$52,515.68
7.Viet Nam JiroNguyễn, Quốc Hận$52,443.16
8.Viet Nam BronzeVTrịnh, Đào Tiến$40,835.15
9.Viet Nam YiweiLý, Vương Thuyên$33,621.78
10.Viet Nam NTBNguyễn, Tấn Bảo$8,926.96
11.Viet Nam GoNyLê Hồng Ny$7,942.23
12.Viet Nam YamateLê, Thiên Hà$5,286.75
13.Viet Nam AoHkTrần, Đăng Khoa$5,192.23
14.Viet Nam Blake1Nguyễn, Việt Anh$5,192.23
15.Viet Nam TisusTrần, Anh Tuấn$5,192.23
16.Viet Nam GunnerPhùng, Trung Huy$4,477.94
17.Viet Nam PoloVõ, Hoàng Huy$4,472.99
18.Viet Nam TFNguyễn, Hữu Thuần$2,878.00
19.Viet Nam The StarNguyễn, Đăng Duy$2,878.00
20.Viet Nam Bones-, -$2,750.00
21.Viet Nam EagleTrần, Thanh Lâm$2,750.00
22.Viet Nam LoveBear3000-, -$2,750.00
23.Viet Nam RejectHoàng, Đình Châu$2,750.00
24.Viet Nam Suri-, -$2,750.00
25.Viet Nam UT5-, -$2,750.00


References

1.https://liquipedia.net/arenaofvalor/Saigon_Phantom
Saigon Phantom - Liquipedia Arena of Valor Wiki
Last Checked 2022-07-04 11:29:08 AM
2.https://liquipedia.net/wildrift/Saigon_Phantom
Saigon Phantom - Liquipedia Wild Rift Wiki
Last Checked 2022-07-04 11:28:45 AM