Masters Cup: 2v2 Shang

Location:
Vietnam, China
Date:
2022-08-23 to
Prize Pool:
$1,854.00
Currency:
USD - US DollarTournament Results

1st
Dusheng + Suancai
$522.00
2nd
Chim Sẻ Đi Nắng + Mạnh Hào
$290.00
3rd
Huohai + Yazi
$232.00
4th
Yingzi + Xiaoma
$174.00

5th-8th
Jimo + Weikuang
Truy Mệnh + Ronal Tễu
Tiennhuvu + Houzi
U98 + ChipBoy
$101.00

9th-16th
MingRi + Xiaojie
HuaGe + Dachu
ErShao + Guoyin
Yugi + Hồng Anh
Daoba + Eleven
Tú Xuất + Kamachi Love
Nam Sociu + Anh Huy
Dương Đại Vĩnh + Phương Tú
$29.00Prize Money By Country

1.China China$1,246.0018 Players
2.Viet Nam Viet Nam$608.0014 Players
References


1.https://liquipedia.net/ageofempires/Masters_Cup/2v2_Shang
Masters Cup: 2v2 Shang - Liquipedia Age of Empires Wiki
Last Checked 2022-09-05 2:53:03 PM