Age of Empires


Release Date:
1997
Prize Money Awarded:
$468,939.32 From 232 Tournaments
Recorded Date Range:
1998-11-14 to
Top Players


 Player IDPlayer NameTotal (Game)
1.Viet Nam Chim Se Di NangNguyen Binh$70,682.36
2.Viet Nam BiBiNguyễn, Văn Hùng$28,435.16
3.China YingziWang, Shicong$20,756.17
4.Viet Nam Hồng AnhĐinh Hiếu$18,156.19
5.Viet Nam U98Lưu, Hồng Quân$16,636.60
6.Viet Nam Cam QuýtCù Thái Phú$16,623.97
7.Viet Nam ChipboyNguyễn, Đức Hùng$16,278.91
8.China ShenLong神龙 -$15,926.04
9.Viet Nam VaneloveĐỗ, Minh Hải$12,108.25
10.Viet Nam Mạnh HàoNgô, Mạnh Hào$9,710.44
11.Viet Nam No1Nguyễn, Thiện Anh$8,778.50
12.China DushengLi, Pingrong$8,549.31
13.Viet Nam Hoàng Mai NhiLê, Quang Hà$7,787.88
14.Viet Nam Tiểu Màn ThầuĐăng, Khoa$7,352.01
15.China HuohaiXu, Chenglong$7,221.93
16.Viet Nam Truy MệnhVũ, Minh Hiếu$7,183.92
17.Viet Nam heheLưu, Danh Tuấn$6,844.50
18.China HuaGeXu, Xinhua$6,602.13
19.Viet Nam TutjTrần, Tuấn$5,619.65
20.Viet Nam GunnyNguyễn Hưng$5,208.36
21.Viet Nam Nam SociuLê, Nam$5,154.62
22.United States STALIN- -$5,000.00
23.Viet Nam YugiLê, Sơn$4,997.18
24.China Sơ Luyến- -$4,299.07
25.China Lôi Lão Hổ- -$4,034.28
Online/LAN Breakdown


LocationPrize Money% of Total
Online Only$129,845.8727.69%
Offline/LAN$339,093.4572.31%

Top Countries


 Country NamePrize Money
1.Viet Nam Viet Nam$323,562.68
2.China China$126,185.39
3.United States United States$6,023.85
4.Canada Canada$3,100.00
5.Denmark Denmark$3,000.00
6.Brazil Brazil$1,103.72
7.Spain Spain$865.00
8.Peru Peru$811.64
9.Netherlands Netherlands$415.00
10.Japan Japan$311.39

Other Notable Players

The following players may not have necessarily competed in this game, but have contributed to the competitive scene in other ways.

Viet Nam G Núi- -Commentator
Viet Nam SuperBisu- -Host
Viet Nam Ver- -Commentator