Age of Empires


Release Date:
1997
Prize Money Awarded:
$644,020.01 From 310 Tournaments
Recorded Date Range:
1998-11-14 to
Top Players


 Player IDPlayer NameTotal (Game)
1.Viet Nam Chim Se Di NangNguyen Binh$88,421.89
2.Viet Nam BiBiNguyễn, Văn Hùng$33,556.01
3.Viet Nam U98Lưu, Hồng Quân$25,768.90
4.Viet Nam Hồng AnhĐinh Hiếu$24,938.82
5.Viet Nam ChipboyNguyễn, Đức Hùng$22,917.30
6.China ShenLongZhang, Long$22,888.33
7.China YingziWang, Shicong$22,215.11
8.Viet Nam Cam QuýtCù Thái Phú$21,610.16
9.Viet Nam VaneloveĐỗ, Minh Hải$15,352.27
10.Viet Nam Mạnh HàoNgô, Mạnh Hào$15,040.04
11.Viet Nam Truy MệnhVũ, Minh Hiếu$13,202.88
12.Viet Nam Hoàng Mai NhiLê, Quang Hà$11,048.33
13.Viet Nam No1Nguyễn, Thiện Anh$10,893.47
14.Viet Nam GunnyNguyễn Hưng$10,497.94
15.Viet Nam Tiểu Màn ThầuĐăng, Khoa$10,306.70
16.China DushengLi, Pingrong$9,053.85
17.Viet Nam Nam SociuLê, Nam$7,871.06
18.China HuohaiXu, Chenglong$7,545.15
19.Viet Nam Anh HuyNguyen, Huy$7,356.82
20.Viet Nam heheLưu, Danh Tuấn$7,212.31
21.Viet Nam Xuân ThứĐỗ, Thứ$7,194.76
22.China HuaGeXu, Xinhua$7,171.94
23.Viet Nam Kamachi LovePhạm, Nhã$6,895.60
24.Viet Nam YugiLê, Sơn$6,864.08
25.Viet Nam 2K1 Bắc NinhVũ, Luận$6,574.80
Online/LAN Breakdown


LocationPrize Money% of Total
Online Only$166,197.3825.81%
Offline/LAN$477,822.6374.19%

Top Countries


 Country NamePrize Money
1.Viet Nam Viet Nam$477,001.55
2.China China$147,140.75
3.United States United States$6,023.85
4.Canada Canada$3,100.00
5.Denmark Denmark$3,000.00
6.Brazil Brazil$1,103.72
7.Spain Spain$1,057.50
8.Peru Peru$894.14
9.Netherlands Netherlands$605.00
10.Serbia Serbia$457.50

Other Notable Players

The following players may not have necessarily competed in this game, but have contributed to the competitive scene in other ways.

Viet Nam G Núi- -Commentator
Viet Nam SuperBisu- -Host
Viet Nam VerVũ, TúCommentator