Vietnamese National Team

Total Prize Money Earned:
$337,964.00 From 10 Tournaments
Vietnamese National Team Roster Summary


Arena of Valor$272,964.0080.77%
Dota 2$1,000.000.30%
Hearthstone$8,000.002.37%
Overwatch$9,000.002.66%
PUBG$47,000.0013.91%

Top Players


 Player IDPlayer NameTotal (Team)
1.Viet Nam ADCTrần, Đức Chiến$40,000.00
2.Viet Nam GauPhạm, Hồng Quân$40,000.00
3.Viet Nam ProETrần, Quang Hiệp$40,000.00
4.Viet Nam XBTrần, Xuân Bách$40,000.00
5.Viet Nam ĐạtKòiiiĐinh, Tiến Đạt$40,000.00
6.Viet Nam BasillNgọc, Bảo Anh$11,000.00
7.Viet Nam LevizNguyễn, Hữu Đoàn$11,000.00
8.Viet Nam Nhism- -$11,000.00
9.Viet Nam SapauuDương, Cẩm Hoà$11,000.00
10.Viet Nam AkashiHuỳnh, Trọng Tuấn$10,000.00
11.Viet Nam AraThành Hưng Đỗ$10,000.00
12.Viet Nam KhienVương, Trung Khiên$10,000.00
13.Viet Nam OppaNguyễn, Phương Nguyên$10,000.00
14.Viet Nam PS ManNguyễn, Vũ Hoàng Dũng$10,000.00
15.Viet Nam Blake1Nguyễn, Việt Anh$3,700.00
16.Viet Nam BronzeVTrịnh, Đào Tiến$3,700.00
17.Viet Nam PoloHoàng Huy, Võ$3,700.00
18.Viet Nam TF- -$3,700.00
19.Viet Nam Yamete- -$3,700.00
20.Viet Nam NeilyoLan Tran$2,000.00
21.Viet Nam Funky- -$1,500.00
22.Viet Nam KJerry- -$1,500.00
23.Viet Nam Maverick- -$1,500.00
24.Viet Nam MreA- -$1,500.00
25.Viet Nam Mrhip- -$1,500.00


References

No external sources of information are cited for the player. See tournament references for sources.