FunPlus Phoenix

Total Prize Money Earned:
$1,180,815.97 From 10 Tournaments
FunPlus Phoenix Roster Summary


Fortnite$0.000.00%
League of Legends$1,132,275.0095.89%
League of Legends (FunPlus Phoenix Blaze)$14,654.801.24%
PUBG$33,886.172.87%

Country Summary


1.China China$679,365.0057.53%
2.Korea, Republic of Korea, Republic of$452,910.0038.36%

Top Players


 Player IDPlayer NameTotal (Team)
1.China CrispLiu, Qing Song$226,455.00
2.Korea, Republic of doinbKim, Tae Sang$226,455.00
3.Korea, Republic of GimGoonKim, Han Saem$226,455.00
4.China LwxLin, Wei Xiang$226,455.00
5.China TianGao, Tian Liang$226,455.00
6.China x1aoTu-, -$6,922.70
7.China XiaoA-, -$6,559.28
8.China meRcy-, -$5,616.20
9.China mingz1-, -$5,616.20
10.China MinMie-, -$5,616.20
11.China AprilZhang, Jun-Chao$1,962.70
12.Korea, Republic of CeptedPark, Wi Rim$1,962.70
13.China MingjingXie, Ming Jing$1,962.70
14.China MingrenChen, Sheng Wen$1,962.70
15.China ppgodGuo, Peng$1,962.70
16.China Xiao7Li, Zhong Qi$1,962.70
17.China YoghurtYe, Zhi Wei$1,962.70
18.China Misaka-, -$1,306.50
19.China by-, -$942.58
20.China RainbowWang, Wei$915.93
21.China RyaNNNNNN-, -$727.35
22.China XiaoLianBoy-, -$579.16


References

1.https://fortnite-esports.gamepedia.com/FunPlus_Phoenix
FunPlus Phoenix - Fortnite Esports Wiki
Last Checked 2019-09-06 9:02:50 AM
2.https://lol.gamepedia.com/FunPlus_Phoenix
FunPlus Phoenix - Leaguepedia | League of Legends Esports Wiki
Last Checked 2019-09-06 9:02:42 AM
3.https://pubg-esports.gamepedia.com/FunPlus_Phoenix
FunPlus Phoenix - PUBG Esports Wiki
Last Checked 2019-09-06 9:02:46 AM