FunPlus Phoenix

Total Prize Money Earned:
$311,032.56 From 7 Tournaments
FunPlus Phoenix Roster Summary


Fortnite$0.000.00%
League of Legends$297,900.0095.78%
League of Legends (FunPlus Phoenix Blaze)$7,327.402.36%
PUBG$5,805.161.87%

Top Players


 Player IDPlayer NameTotal (Team)
1.China CrispLiu, Qing Song$59,580.00
2.Korea, Republic of doinbKim, Tae Sang$59,580.00
3.Korea, Republic of GimGoonKim, Han Saem$59,580.00
4.China LwxLin, Wei Xiang$59,580.00
5.China TianGao, Tian Liang$59,580.00
6.China Misaka-, -$1,306.50
7.China x1aoTu-, -$1,306.50
8.China AprilZhang, Jun-Chao$1,046.77
9.Korea, Republic of CeptedPark, Wi Rim$1,046.77
10.China MingjingXie, Ming Jing$1,046.77
11.China MingrenChen, Sheng Wen$1,046.77
12.China ppgodGuo, Peng$1,046.77
13.China Xiao7Li, Zhong Qi$1,046.77
14.China YoghurtYe, Zhi Wei$1,046.77
15.China XiaoA-, -$943.08
16.China by-, -$942.58
17.China RyaNNNNNN-, -$727.35
18.China XiaoLianBoy-, -$579.16


References

1.https://fortnite-esports.gamepedia.com/FunPlus_Phoenix
FunPlus Phoenix - Fortnite Esports Wiki
Last Checked 2019-09-06 9:02:50 AM
2.https://lol.gamepedia.com/FunPlus_Phoenix
FunPlus Phoenix - Leaguepedia | League of Legends Esports Wiki
Last Checked 2019-09-06 9:02:42 AM
3.https://pubg-esports.gamepedia.com/FunPlus_Phoenix
FunPlus Phoenix - PUBG Esports Wiki
Last Checked 2019-09-06 9:02:46 AM