League of Legends esports

League of Legends


Release Date:
2009
Prize Money Awarded:
$64,778,534.11 From 2215 Tournaments
Recorded Date Range:
2010-09-05 to

Top Player Rankings from Viet Nam for League of Legends


 Player IDPlayer NameTotal (Game)Total (Overall)% of Total
1.Viet Nam ArchieTrần Minh Nhựt$73,174.93|$73,365.9599.74%
2.Viet Nam OptimusCường, Trần Văn$59,431.94|$59,431.94100.00%
3.Viet Nam SlayNguyễn, Ngọc Hùng$45,330.57|$45,330.57100.00%
4.Viet Nam LeviĐỗ, Duy Khánh$40,432.00|$40,432.00100.00%
5.Viet Nam StarkPhan, Công Minh$36,649.37|$36,649.37100.00%
6.Viet Nam SofMLê, Quang Duy$36,273.89|$36,273.89100.00%
7.Viet Nam QTVNguyễn Trần Tường Vũ$33,637.90|$33,637.90100.00%
8.Viet Nam JunieTrần Hữu Nhựt Minh$28,781.20|$28,781.20100.00%
9.Viet Nam NaulVõ, Thành Luân$28,728.00|$28,728.00100.00%
10.Viet Nam WarzoneĐoàn, Văn Ngọc Sơn$27,146.39|$27,146.39100.00%
11.Viet Nam BigKoroĐặng, Ngọc Tài$25,728.00|$25,728.00100.00%
12.Viet Nam TrungNguyễn, Hải Trung$25,728.00|$25,728.00100.00%
13.Viet Nam NIXWATERMai Nhật Tân$24,335.27|$24,335.27100.00%
14.Viet Nam NoWayNguyễn, Vũ Long$23,989.25|$23,989.25100.00%
15.Viet Nam RonOPLê, Thiên Hàn$23,002.79|$23,002.79100.00%
16.Viet Nam NevanPhùng, Thiện Nhân$22,453.44|$22,453.44100.00%
17.Viet Nam SyaPhan, Trung Toàn$22,191.44|$22,191.44100.00%
18.Viet Nam VioletNgô, Mạnh Quyền$21,855.70|$21,855.70100.00%
19.Viet Nam YiJinNguyễn, Lê Hải Đăng$19,749.37|$19,749.37100.00%
20.Viet Nam SafetyHuỳnh Văn Tân$19,062.78|$19,062.78100.00%
21.Viet Nam ZerosPhạm, Minh Lộc$17,295.27|$17,295.27100.00%
22.Viet Nam XuhaoBùi, Hoàng Sơn Vương$17,192.25|$17,192.25100.00%
23.Viet Nam MeliodasHoàng, Tiến Nhật$16,330.83|$16,330.83100.00%
24.Viet Nam MinasPhước, Phạm Minh$16,322.17|$16,322.17100.00%
25.Viet Nam TSULê, Anh Duy$12,871.36|$12,871.36100.00%
26.Viet Nam PotMVăn, Hữu Bảo$12,467.67|$12,467.67100.00%
27.Viet Nam NhocTyBùi, Thế Vinh$12,167.17|$12,167.17100.00%
28.Viet Nam AuzezeNguyên, Lê Hoàng$11,591.16|$11,591.16100.00%
29.Viet Nam JinkeyTrần Công Cam$11,232.67|$11,232.67100.00%
30.Viet Nam Secr3tNguyên, Ông Gia$11,175.05|$11,175.05100.00%
31.Viet Nam VenusBùi, Nguyễn Quốc Hoàng$10,327.17|$10,327.17100.00%
32.Viet Nam LovidaLong Mai Nhật$9,126.83|$9,126.83100.00%
33.Viet Nam RenNguyễn, Văn Trọng$8,512.48|$8,512.48100.00%
34.Viet Nam TikBùi Hoàng$8,072.32|$8,072.32100.00%
35.Viet Nam CelebrityNguyễn, Phước Long Hiệp$7,758.47|$7,758.47100.00%
36.Viet Nam UziLê Thanh Hà$7,705.95|$7,705.95100.00%
37.Viet Nam SerghNam Lộc Liêu$6,458.62|$6,458.62100.00%
38.Viet Nam ShynNguyễn Khánh Sơn$6,287.36|$6,287.36100.00%
39.Viet Nam KingofWarNguyễn, Đức Hiệp$5,720.20|$5,720.20100.00%
40.Viet Nam GoNyLê Hồng Ny$5,667.29|$5,667.29100.00%
41.Viet Nam RowHoàng Duy, Phương$5,259.94|$5,259.94100.00%
42.Viet Nam ZinNguyễn, Tuấn Thọ$4,808.18|$4,808.18100.00%
43.Viet Nam JungleologyNguyễn Hồng Thắng$4,600.00|$4,600.00100.00%
44.Viet Nam BeyondVĩnh Thanh Trương$4,551.17|$4,551.17100.00%
45.Viet Nam PetlandVõ, Huỳnh Quang Huy$4,224.30|$4,224.30100.00%
46.Viet Nam VigossDai, Pham Minh$4,222.99|$4,222.99100.00%
47.Viet Nam HeavenQuách, Đăng Phi$4,193.12|$4,193.12100.00%
48.Viet Nam Kriss KyleNguyễn, Hữu Phúc$4,140.34|$4,140.34100.00%
49.Viet Nam TearNguyễn, Chiến Thắng$3,967.83|$3,967.83100.00%
50.Viet Nam ScaryNguyễn, Hải Hà$3,936.03|$3,936.03100.00%
51.Viet Nam KidzPhạm, Tuấn Vĩ$3,784.51|$3,784.51100.00%
52.Viet Nam BeeOneVũ, Tuấn Phi$3,570.98|$3,570.98100.00%
53.Viet Nam BlazeSĐỗ, Đình Sang$3,485.43|$3,485.43100.00%
54.Viet Nam TarzanCao, Ngọc Thắng$3,371.66|$3,371.66100.00%
55.Viet Nam TartarusNguyễn, Hưng Thịnh$3,313.83|$3,313.83100.00%
56.Viet Nam AkenoHồ, Trung Hậu$3,256.26|$3,256.26100.00%
57.Viet Nam AkihoĐức Sơn Trần$3,185.84|$3,185.84100.00%
58.Viet Nam MeoUMinh Hoàng, Nguyễn$3,185.84|$15,098.0621.10%
59.Viet Nam KingJLê, Võ Đăng Khương$3,076.45|$3,076.45100.00%
60.Viet Nam LoliTaVũ Hoàng Việt$3,074.16|$3,074.16100.00%
61.Viet Nam SunnyNguyễn, Thanh Phong$3,065.13|$3,065.13100.00%
62.Viet Nam ClearTrịnh, Ngọc Anh Tuấn$3,061.18|$3,061.18100.00%
63.Viet Nam CalmĐinh, Trọng Quyết$2,991.18|$2,991.18100.00%
64.Viet Nam FuryPhạm, Xuân Tiến$2,964.75|$2,964.75100.00%
65.Viet Nam SenaTrương, Tuấn Tú$2,720.71|$2,720.71100.00%
66.Viet Nam MeWNguyễn Thành Trung$2,674.16|$2,674.16100.00%
67.Viet Nam YushinLê Phước Nhân$2,664.70|$2,664.70100.00%
68.Viet Nam ExoTrần, Quang Hậu$2,598.59|$2,598.59100.00%
69.Viet Nam CombatLao-, -$2,495.54|$2,495.54100.00%
70.Viet Nam Baroibeo- -$2,418.82|$2,418.82100.00%
71.Viet Nam CieLTrần, Tiến Thịnh$2,413.51|$2,413.51100.00%
72.Viet Nam VictoryNguyễn, Quốc Thắng$2,410.52|$2,410.52100.00%
73.Viet Nam CromTrần, Minh Hữu$2,400.00|$2,400.00100.00%
74.Viet Nam SacrificeNhật Tài Phạm$2,400.00|$2,400.00100.00%
75.Viet Nam HopePhạm, Trung Hiếu$2,371.66|$2,371.66100.00%
76.Viet Nam SpotNguyễn, Phan Đình Khôi$2,294.17|$2,294.17100.00%
77.Viet Nam JinkyTrường Giang Phạm$2,200.00|$2,200.00100.00%
78.Viet Nam LysnaLê, Ðình Dũng$2,185.84|$2,185.84100.00%
79.Viet Nam EasynamLê, Thành Nam$2,145.15|$2,145.15100.00%
80.Viet Nam PrinceMai Nguyễn Minh Thắng$2,000.00|$2,000.00100.00%
81.Viet Nam NessĐỗ, Ngọc Tú$1,964.75|$1,964.75100.00%
82.Viet Nam ZerodayĐoàn, Minh Trung$1,868.61|$1,868.61100.00%
83.Viet Nam EasyLoveHứa, Thành An$1,786.80|$1,786.80100.00%
84.Viet Nam KenTLương, Hoàng Bảo Anh$1,740.34|$1,740.34100.00%
85.Viet Nam HanYiAnTrần, Quang Hiệp$1,685.00|$1,685.00100.00%
86.Viet Nam MinkyĐỗ, Đức Minh$1,666.67|$2,066.6780.65%
87.Viet Nam MTNguyễn, Minh Trí$1,666.67|$1,666.67100.00%
88.Viet Nam EggLê Hoàng Ngà$1,658.12|$1,658.12100.00%
89.Viet Nam Taurus-, -$1,650.62|$1,650.62100.00%
90.Viet Nam StarfallNguyễn Hữu Long$1,600.00|$1,600.00100.00%
91.Viet Nam ArtifactNguyễn, Văn Hậu$1,550.00|$1,550.00100.00%
92.Viet Nam MeoconThanh, Lâm Trần$1,502.60|$1,502.60100.00%
93.Viet Nam TieuQuyNguyễn Việt Tiệp$1,467.21|$1,467.21100.00%
94.Viet Nam YangSieuĐào Tuấn Tú$1,460.55|$1,460.55100.00%
95.Viet Nam BieTrần, Đức Hiếu$1,437.63|$1,437.63100.00%
96.Viet Nam LLNgô, Minh Quân$1,437.63|$1,437.63100.00%
97.Viet Nam PakeHuỳnh, Thanh Hoàng$1,437.63|$1,437.63100.00%
98.Viet Nam ShaoranTrần, Hoàng Phúc$1,437.63|$1,437.63100.00%
99.Viet Nam SornNguyễn, Minh Hào$1,437.63|$1,437.63100.00%
100.Viet Nam ỐcTrần Đức Huy$1,391.43|$1,391.43100.00%