League of Legends Esports

League of Legends


Release Date:
2009
Prize Money Awarded:
$95,677,005.41 From 2740 Tournaments
Recorded Date Range:
2010-09-05 to
Top Player Rankings from Viet Nam for League of Legends


 Player IDPlayer NameTotal (Game)Total (Overall)% of Total
1.Viet Nam SofMLê, Quang Duy$157,297.95$157,297.95100.00%
2.Viet Nam LeviĐỗ, Duy Khánh$75,439.15$75,439.15100.00%
3.Viet Nam ArchieTrần Minh Nhựt$73,713.56$73,904.5899.74%
4.Viet Nam OptimusTrần, Văn Cường$61,073.53$61,073.53100.00%
5.Viet Nam SlayNguyễn, Ngọc Hùng$55,015.17$55,015.17100.00%
6.Viet Nam StarkPhan, Công Minh$44,531.89$44,531.89100.00%
7.Viet Nam NaulVõ, Thành Luân$38,220.42$38,220.42100.00%
8.Viet Nam PaletteNguyễn, Hải Trung$35,859.01$35,859.01100.00%
9.Viet Nam BigKoroĐặng, Ngọc Tài$33,990.95$33,990.95100.00%
10.Viet Nam QTVNguyễn Trần Tường Vũ$33,637.90$33,637.90100.00%
11.Viet Nam ZerosPhạm, Minh Lộc$31,480.42$31,480.42100.00%
12.Viet Nam RonOPLê, Thiên Hàn$30,291.90$30,291.90100.00%
13.Viet Nam JunieTrần, Hữu Nhựt Minh$28,781.20$28,781.20100.00%
14.Viet Nam XuhaoBùi, Hoàng Sơn Vương$28,335.79$28,335.79100.00%
15.Viet Nam YiJinNguyễn, Lê Hải Đăng$27,962.61$27,962.61100.00%
16.Viet Nam NoWayNguyễn, Vũ Long$27,357.57$27,357.57100.00%
17.Viet Nam WarzoneĐoàn, Văn Ngọc Sơn$27,146.39$27,146.39100.00%
18.Viet Nam MeliodasHoàng, Tiến Nhật$24,588.96$24,588.96100.00%
19.Viet Nam NIXWATERMai Nhật Tân$24,335.27$24,335.27100.00%
20.Viet Nam NevanPhùng, Thiện Nhân$22,992.10$22,992.10100.00%
21.Viet Nam SyaPhan, Trung Toàn$22,550.52$22,550.52100.00%
22.Viet Nam VioletNgô, Mạnh Quyền$21,855.70$21,855.70100.00%
23.Viet Nam KiayaTrần, Duy Sang$19,772.09$19,772.09100.00%
24.Viet Nam SafetyHuỳnh Văn Tân$19,062.78$19,062.78100.00%
25.Viet Nam MinasPhạm, Minh Phước$18,571.72$31,984.3658.07%
26.Viet Nam VenusBùi, Nguyễn Quốc Hoàng$17,783.76$17,783.76100.00%
27.Viet Nam CelebrityNguyễn, Phước Long Hiệp$17,037.34$17,037.34100.00%
28.Viet Nam yTBùi, Thế Vinh$14,259.07$14,259.07100.00%
29.Viet Nam KatiĐặng, Thanh Phê$14,166.32$14,166.32100.00%
30.Viet Nam PotMVăn, Hữu Bảo$13,670.38$13,670.38100.00%
31.Viet Nam BieTrần, Đức Hiếu$13,264.92$13,264.92100.00%
32.Viet Nam ZinNguyễn, Tuấn Thọ$13,011.83$13,011.83100.00%
33.Viet Nam TSULê, Anh Duy$12,871.36$12,871.36100.00%
34.Viet Nam ArtifactNguyễn, Văn Hậu$12,281.97$12,281.97100.00%
35.Viet Nam AuzezeNguyên, Lê Hoàng$11,591.16$11,591.16100.00%
36.Viet Nam JinkeyTrần Công Cam$11,232.67$11,232.67100.00%
37.Viet Nam HasmedLâm, Huỳnh Gia Huy$11,205.38$11,205.38100.00%
38.Viet Nam Secr3tNguyên, Ông Gia$11,175.05$11,175.05100.00%
39.Viet Nam DNKĐỗ, Ngọc Khải$10,924.40$10,924.40100.00%
40.Viet Nam Hieu3Ngô, Minh Hiếu$9,962.25$9,962.25100.00%
41.Viet Nam CBLNguyễn, Võ Thành Luân$9,913.49$9,913.49100.00%
42.Viet Nam YoshinoLê, Trung Kiên$9,578.18$9,578.18100.00%
43.Viet Nam Sty1eMai, Hoàng Sơn$9,518.36$9,518.36100.00%
44.Viet Nam FroggyBùi, Hải Minh$9,382.61$9,382.61100.00%
45.Viet Nam LovidaLong Mai Nhật$9,126.83$9,126.83100.00%
46.Viet Nam SlayderNguyễn, Linh Vương$8,864.34$8,864.34100.00%
47.Viet Nam RenNguyễn, Văn Trọng$8,512.48$8,512.48100.00%
48.Viet Nam Bean JTrần, Văn Chính$8,477.00$8,477.00100.00%
49.Viet Nam TakiĐinh, Anh Tài$8,477.00$8,477.00100.00%
50.Viet Nam DivkidVõ, Thanh Tùng$8,476.70$8,476.70100.00%
51.Viet Nam YadoĐoàn, Minh Trung$8,326.70$8,326.70100.00%
52.Viet Nam TikBùi Hoàng$8,072.32$8,072.32100.00%
53.Viet Nam EasyLoveHứa, Thành An$7,914.31$7,914.31100.00%
54.Viet Nam UziLê Thanh Hà$7,705.95$7,705.95100.00%
55.Viet Nam ArtemisTrần, Quốc Hưng$7,419.45$7,419.45100.00%
56.Viet Nam BlazeSĐỗ, Đình Sang$7,286.39$7,286.39100.00%
57.Viet Nam HaniNguyễn, Tuấn Phát$7,128.88$7,567.3894.21%
58.Viet Nam ShogunVăn Huy Nguyễn$7,127.00$7,127.00100.00%
59.Viet Nam Dia1Lê, Phú Quý$6,483.87$6,483.87100.00%
60.Viet Nam SerghNam Lộc Liêu$6,458.62$6,458.62100.00%
61.Viet Nam EGONguyễn, Khánh Hòa$6,420.27$6,420.27100.00%
62.Viet Nam ShynNguyễn Khánh Sơn$6,287.36$6,287.36100.00%
63.Viet Nam PetlandVõ, Huỳnh Quang Huy$5,961.69$5,961.69100.00%
64.Viet Nam SornNguyễn, Minh Hào$5,900.70$5,900.70100.00%
65.Viet Nam KingofWarNguyễn, Đức Hiệp$5,720.20$5,720.20100.00%
66.Viet Nam GoNyLê Hồng Ny$5,667.29$13,609.5241.64%
67.Viet Nam ElioPhạm, Thạch Nhân Băng$5,566.57$5,566.57100.00%
68.Viet Nam Hiro02Trần, Lê Trung Hậu$5,491.20$5,491.20100.00%
69.Viet Nam RowHoàng Duy, Phương$5,259.94$5,259.94100.00%
70.Viet Nam PakeHuỳnh, Thanh Hoàng$5,219.42$5,219.42100.00%
71.Viet Nam KingJLê, Võ Đăng Khương$5,205.39$5,205.39100.00%
72.Viet Nam PunNguyễn, Đăng Khoa$5,067.88$5,067.88100.00%
73.Viet Nam JungleologyNguyễn Hồng Thắng$4,600.00$4,600.00100.00%
74.Viet Nam BeyondVĩnh Thanh Trương$4,551.17$4,551.17100.00%
75.Viet Nam NeoToàn, Trần$4,400.00$4,400.00100.00%
76.Viet Nam VigossDai, Pham Minh$4,317.89$7,609.2856.75%
77.Viet Nam ScaryNguyễn, Hải Hà$4,243.69$4,243.69100.00%
78.Viet Nam HeavenQuách, Đăng Phi$4,193.12$6,005.6269.82%
79.Viet Nam Kriss KyleNguyễn, Hữu Phúc$4,140.34$4,140.34100.00%
80.Viet Nam CoatedĐinh, Văn Tráng$4,064.57$4,064.57100.00%
81.Viet Nam AkenoHồ, Trung Hậu$4,055.74$27,611.2414.69%
82.Viet Nam TearNguyễn, Chiến Thắng$3,967.83$3,967.83100.00%
83.Viet Nam KitPhạm, Tuấn Vĩ$3,784.51$3,784.51100.00%
84.Viet Nam VictoryNguyễn, Quốc Thắng$3,692.23$3,692.23100.00%
85.Viet Nam BeeOneVũ, Tuấn Phi$3,570.98$7,453.7547.91%
86.Viet Nam GloryLê, Ngọc Vinh$3,565.27$3,565.27100.00%
87.Viet Nam TadoĐặng, Văn Tài$3,552.73$3,552.73100.00%
88.Viet Nam LLNgô, Minh Quân$3,457.21$3,557.2197.19%
89.Viet Nam TomRioTô, Minh Khoa$3,453.11$3,453.11100.00%
90.Viet Nam CalmĐinh, Trọng Quyết$3,391.30$3,391.30100.00%
91.Viet Nam TarzanCao, Ngọc Thắng$3,371.66$3,371.66100.00%
92.Viet Nam SpotNguyễn, Phan Đình Khôi$3,345.30$3,345.30100.00%
93.Viet Nam H3Lê, Hoàng Hải$3,328.53$3,328.53100.00%
94.Viet Nam EddieHoàng, Công Nghĩa$3,328.36$3,328.36100.00%
95.Viet Nam TartarusNguyễn, Hưng Thịnh$3,313.83$3,313.83100.00%
96.Viet Nam PenguinNguyễn, Đăng Khoa$3,269.82$3,269.82100.00%
97.Viet Nam AkihoĐức Sơn Trần$3,185.84$3,185.84100.00%
98.Viet Nam MeoUNguyễn, Minh Hoàng$3,185.84$23,976.0813.29%
99.Viet Nam DraktharrLê, Ngọc Toàn$3,163.22$3,163.22100.00%
100.Viet Nam NagiyaNguyễn, Võ Anh Hoàng$3,113.94$3,113.94100.00%