Demacia Cup 2019


Total Prize Pool:
$76,220.00
Total Players:
5
Date:
2019-12-21 to 2019-12-29Awarded Players

Taiwan, Republic of China BettyLu, Yu Hung$15,244.00
China LangxXie, Zhen Ying$15,244.00
China MingShi, Sen Ming$15,244.00
China xiaohuLi, Yuan Hao$15,244.00
China XLB-, -$15,244.00
Prize Money By Country

1.China China$60,976.004 Players
2.Taiwan, Republic of China Taiwan, Republic of China$15,244.001 Player
Tournaments


Demacia Cup 2019CN¥500,000$76,220.00League of Legends