FIFA Online 4 Vietnam National Championship 2021 Season 1

Location:
Vietnam
Date:
2021-01-14 to
Prize Pool:
200,000,000₫  ($8,612.92 USD)
Currency:
VND - Vietnamese Dong
Exchange Rate:
0.00004306460
*USD conversion based on exchange rate from xe.com on 2021-01-31
$1.00 USD ~= 23,221₫Tournament Results

1st100,000,000₫
($4,306.46 USD)
2nd
99 Ultimate
50,000,000₫
($2,153.23 USD)
3rd
NPNG Esport club
20,000,000₫
($861.29 USD)
4th
Alpha X
20,000,000₫
($861.29 USD)

See Note
MVP
10,000,000₫
($430.65 USD)Prize Money By Country

1.Viet Nam Viet Nam$8,612.9215 Players
References


1.https://fo4.garena.vn/fvnc-2021-mua-1/
FIFA Online 4 Việt Nam – FVNC 2021 – MÙA 1: SỰ VƯƠN LÊN CỦA LỚP TRẺ VÀ CÁI KẾT VIÊN MÃN CHO NHÀ ĐƯƠ
Last Checked 2022-06-05 10:49:39 AM
2.https://youtu.be/jjDwwgj_T38?t=2213
[Trực tiếp] Đội tuyển nào sẽ thống trị bảng đấu của mình | Vòng Bảng CKQG FVNC 2021 - YouTube (Redir
Last Checked 2022-06-05 11:09:04 AM