Arena of Survival

Prize Money Awarded:
$330,611.04 From 6 Tournaments
Recorded Date Range:
2019-01-06 to
Top Player Rankings in Arena of Survival for Free Fire


 Player IDPlayer NameTotal (Game/League)Total (Overall)% of Total
1.Viet Nam PandaThiều, Văn Thuận$11,190.64$25,996.1543.05%
2.Viet Nam BeoNguyễn, Anh Quân$10,825.09$91,198.2711.87%
3.Viet Nam DacLopLê, Thanh Nhất$10,788.11$46,526.0123.19%
4.Viet Nam BinXuTừ, Văn Cương$10,572.65$45,946.4123.01%
5.Viet Nam CrazyTrần, Trung Dũng$10,572.65$15,954.0466.27%
6.Viet Nam KimChonTrần, Thanh Vũ$10,330.42$25,589.7040.37%
7.Viet Nam BloodyTrần, Quang Linh$9,802.49$76,320.2612.84%
8.Viet Nam ShinNguyễn, Ngọc Trầm$9,694.44$90,942.0310.66%
9.Viet Nam BanhTrần, Văn Thiện$9,691.18$24,553.5739.47%
10.Viet Nam PhuDaiBùi, Thiên Phú$9,583.45$26,175.0136.61%
11.Viet Nam 3KNguyễn, Chương Linh$9,475.72$16,205.6558.47%
12.Viet Nam DShineNguyễn, Hữu Duy$9,452.25$9,452.25100.00%
13.Viet Nam MeikoVăn Trung Nguyễn$9,452.25$13,202.2571.60%
14.Viet Nam DarkPhạm, Hoàng Vũ$8,403.25$42,078.5219.97%
15.Viet Nam DQSĐặng, Quang Sang$7,325.67$16,976.9443.15%
16.Viet Nam RyukNguyễn, Thành Nhung$5,824.41$17,470.1933.34%
17.Viet Nam CoolNguyễn, Hoàng Thái$5,717.19$19,677.9729.05%
18.Viet Nam DNPĐoàn, Ngọc Phước$5,609.46$21,287.8126.35%
19.Viet Nam ClearLê, Thanh Toàn$5,393.94$15,593.9334.59%
20.Viet Nam NeoPhạm, Quyền Đăng$4,308.65$79,522.605.42%
21.Viet Nam TNhaPhạm, Nguyễn Thanh Nhã$4,001.90$35,189.8011.37%
22.Viet Nam VTBBùi, Duy Khang$3,786.44$6,442.3058.77%
23.Viet Nam FunkyMNguyễn, Hoành Mạnh$3,770.32$61,121.376.17%
24.Viet Nam ArtemisPhùng, Minh Phúc$3,016.45$74,753.954.04%
25.Viet Nam NangKĐỗ, Trung Kiên$3,016.45$10,142.6229.74%
26.Viet Nam ThaiSonHoàng, Thái Sơn$3,016.45$74,753.954.04%
27.Viet Nam Milan-, -$3,010.97$3,010.97100.00%
28.Viet Nam EvilstarPhùng, Hoàng Ân$2,950.98$9,325.1331.65%
29.Viet Nam MinowVũ, Trung Kiên$2,714.44$11,751.3423.10%
30.Viet Nam Pheo-, -$2,666.04$2,666.04100.00%
31.Viet Nam PDT-, -$2,482.32$2,482.32100.00%
32.Viet Nam MISTAKE-, -$2,472.17$2,472.17100.00%
33.Viet Nam HandNgô, Quốc Trọng$2,369.40$30,260.247.83%
34.Viet Nam LoyalĐặng, Trung Thành$2,368.77$4,768.7749.67%
35.Viet Nam NPCNgo, Phuoc Chung$2,359.63$3,883.6360.76%
36.Viet Nam CP-0-, -$2,320.68$2,320.68100.00%
37.Viet Nam Destiny-, -$2,320.68$2,320.68100.00%
38.Viet Nam Mr07Nguyễn, Trung Hiếu$2,196.87$7,889.7627.84%
39.Viet Nam RangerTrương, Thành Long$1,981.41$8,355.5623.71%
40.Viet Nam Sheepy-, -$1,719.63$1,719.63100.00%
41.Viet Nam NewKPhan, Văn Vinh Quang$1,508.23$11,039.7013.66%
42.Viet Nam UltimateĐỗ, Chông Minh$1,507.25$3,907.2538.58%
43.Viet Nam Ho- -$1,501.25$3,126.2548.02%
44.Viet Nam LeoBaeNguyễn, Thành Nam$1,378.69$3,656.1237.71%
45.Viet Nam Fuzzy-, -$1,291.93$1,291.93100.00%
46.Viet Nam MVP-, -$1,287.57$1,287.57100.00%
47.Viet Nam TNPhan, Tín Nghị$1,141.27$5,820.3319.61%
48.Viet Nam IZAPhạm, Đăng Khoa$1,120.40$4,878.7722.96%
49.Viet Nam RenoLê, Đức Toàn$1,120.40$5,475.4920.46%
50.Viet Nam ShadowHPNguyễn, Hữu Phú$1,077.58$3,625.5829.72%
51.Viet Nam ShiPhạm, Duy Bình$1,077.58$2,101.5851.27%
52.Viet Nam DT-, -$1,033.54$1,033.54100.00%
53.Viet Nam H-A-, -$1,033.54$1,033.54100.00%
54.Viet Nam Tiennao-, -$1,033.54$1,033.54100.00%
55.Viet Nam TS-, -$1,033.54$1,033.54100.00%
56.Viet Nam BoGiaPhạm, Văn Hiếu$990.75$2,777.7835.67%
57.Viet Nam Joker-, -$861.52$861.52100.00%
58.Viet Nam CuuBeo-, -$860.22$860.22100.00%
59.Viet Nam Lanh-, -$860.22$860.22100.00%
60.Viet Nam DeChoat- -$854.70$1,854.7046.08%
61.Viet Nam GaoMan-, -$854.70$854.70100.00%
62.Viet Nam H MaNon-, -$689.48$689.48100.00%
63.Viet Nam HunterXĐinh, Việt Anh$689.48$1,888.1036.52%
64.Viet Nam JuRaiNguyễn, Trường Giang$689.48$3,345.3420.61%
65.Viet Nam TuanAnh-, -$689.48$689.48100.00%
66.Viet Nam TucaHoàng, Ngọc Trí$689.48$3,825.2218.02%
67.Viet Nam Wayuci-, -$689.48$689.48100.00%
68.Viet Nam Duong-, -$689.21$689.21100.00%
69.Viet Nam Hoang-, -$689.21$689.21100.00%
70.Viet Nam SoCiuuu-, -$689.21$689.21100.00%
71.Viet Nam Chau- -$646.55$646.55100.00%
72.Viet Nam Nen-, -$646.55$646.55100.00%
73.Viet Nam Tuan- -$646.55$646.55100.00%
74.Viet Nam Sa15t-, -$598.29$598.29100.00%
75.Viet Nam BC5N-, -$559.99$559.99100.00%
76.Viet Nam NRong-, -$431.03$431.03100.00%
77.Viet Nam Oscar-, -$431.03$431.03100.00%
78.Viet Nam TicC-, -$431.03$431.03100.00%
79.Viet Nam Xray-, -$431.03$431.03100.00%
80.Viet Nam ThayPum-, -$430.11$430.11100.00%
81.Viet Nam Jkay-, -$427.35$427.35100.00%
82.Viet Nam Nemhin-, -$427.35$427.35100.00%
83.Viet Nam PEARL-, -$427.35$427.35100.00%
84.Viet Nam Q9-, -$427.35$427.35100.00%
85.Viet Nam Bao-, -$215.52$215.52100.00%
86.Viet Nam Binonnnnn-, -$215.06$215.06100.00%
87.Viet Nam BoySh-, -$215.06$215.06100.00%
88.Viet Nam Brazil-, -$215.06$215.06100.00%
89.Viet Nam Meo-, -$215.06$215.06100.00%
90.Viet Nam Mr141-, -$215.06$215.06100.00%
91.Viet Nam shake-, -$215.06$215.06100.00%
92.Viet Nam SuuNhi-, -$215.06$215.06100.00%
93.Viet Nam TreNghe-, -$215.06$215.06100.00%
94.Viet Nam BeoKr-, -$161.64$161.64100.00%
95.Viet Nam Dat555-, -$161.64$161.64100.00%
96.Viet Nam Baolee-, -$129.31$129.31100.00%
97.Viet Nam GemTP-, -$129.31$129.31100.00%
98.Viet Nam Thosan-, -$129.31$129.31100.00%
99.Viet Nam TTTT-, -$129.31$129.31100.00%
100.Viet Nam 18+-, -$107.76$107.76100.00%