Dota 2 Esports

Dota 2


Release Date:
2013
Prize Money Awarded:
$225,675,137.06 From 1404 Tournaments
Recorded Date Range:
2011-08-17 to
Top Player Rankings from Viet Nam for Dota 2


 Player IDPlayer NameTotal (Game)Total (Overall)% of Total
1.Viet Nam 458- -$5,508.67$5,508.67100.00%
2.Viet Nam Yasy- -$3,589.04$3,589.04100.00%
3.Viet Nam Red- -$3,525.00$3,525.00100.00%
4.Viet Nam DatBB- -$3,025.00$3,025.00100.00%
5.Viet Nam KL7Nguyễn Hoàng Duy Khang$2,390.11$2,390.11100.00%
6.Viet Nam foxVõ Quốc Vương$2,290.11$2,290.11100.00%
7.Viet Nam Tove LoVương Thiện Tài$2,290.11$2,290.11100.00%
8.Viet Nam Htz- -$1,925.00$1,925.00100.00%
9.Viet Nam NoMoneyNoLoveTrần Duy Amh$1,402.91$1,402.91100.00%
10.Viet Nam TrashNguyễn Châu Lôi$1,402.91$1,402.91100.00%
11.Viet Nam SADBOY- -$1,364.04$1,364.04100.00%
12.Viet Nam TenGu- -$1,310.00$1,310.00100.00%
13.Viet Nam BiryuQuoc Ha, Dat$1,156.12$1,156.12100.00%
14.Viet Nam SeeL- -$1,050.00$1,050.00100.00%
15.Viet Nam MisaNguyễn Đình Việt Thành$887.20$887.20100.00%
16.Viet Nam SecretNguyễn Minh Nhân$887.20$887.20100.00%
17.Viet Nam VivianHoàng Lâm Nguyễn$825.00$825.00100.00%
18.Viet Nam rizzQuan Nguyen$750.00$750.00100.00%
19.Viet Nam Insanity- -$700.00$700.00100.00%
20.Viet Nam MagicaL- -$700.00$700.00100.00%
21.Viet Nam - -$700.00$700.00100.00%
22.Viet Nam 1414- -$514.04$514.04100.00%
23.Viet Nam DifferentHeaven- -$501.25$501.25100.00%
24.Viet Nam Aizen- -$500.00$500.00100.00%
25.Viet Nam người nào đó- -$500.00$500.00100.00%
26.Viet Nam Aloha- -$400.00$400.00100.00%
27.Viet Nam Datbebong- -$364.04$364.04100.00%
28.Viet Nam Kira- -$200.00$200.00100.00%
29.Viet Nam Kuminh- -$150.00$150.00100.00%
30.Viet Nam YatoPotm- -$144.98$144.98100.00%
31.Viet Nam 135- -$100.00$100.00100.00%
32.Viet Nam CorGi- -$100.00$100.00100.00%
33.Viet Nam -DH-- -$90.00$90.00100.00%
34.Viet Nam KoTheThoaMan- -$90.00$90.00100.00%
35.Viet Nam siuoL- -$90.00$90.00100.00%
36.Viet Nam Xaito- -$90.00$90.00100.00%
37.Viet Nam LouisCavalli- -$54.98$54.98100.00%
38.Viet Nam SomeDaysGodsLose- -$54.98$54.98100.00%