CODM Masters China Season 3


Total Prize Pool:
$420,868.00
Total Players:
42
Date:
2022-05-20 to 2022-06-12Awarded Players

China DchenKong, Zhuyu$30,062.00
China GniluORuan, Hongyu$30,062.00
China IslandMo, Yan$30,062.00
China ProudKingZheng, Hao$30,062.00
China RuanFeng, Chaoyu$30,062.00
China TangHuang, Songlin$30,062.00
China AnzaiSu, Ruihao$15,031.00
China BahuangSun, Zeran$15,031.00
China LucasLiao, Zhenlei$15,031.00
China NanchuanTang, Ke$15,031.00
China Sama-, -$15,031.00
China YIXIYue, Yang$15,031.00
China Anke-, -$7,515.50
China Cino-, -$7,515.50
China Feijian-, -$7,515.50
China FuKong-, -$7,515.50
China HuoHui-, -$7,515.50
China MengM-, -$7,515.50
China BearLuo, Shuai$5,010.33
China KualieTan, Jianhao$5,010.33
China MengRuiLiang, Kaimeng$5,010.33
China RuoxiWang, Rui$5,010.33
China ShaJiang, Haitao$5,010.33
Taiwan, Republic of China YangMingChen, Yongrong$5,010.33
China Beili-, -$3,757.75
China Chiyuan-, -$3,757.75
China Dirk-, -$3,757.75
China GuoR-, -$3,757.75
China Huiyi-, -$3,757.75
China KING-, -$3,757.75
China Nike-, -$3,757.75
China pity-, -$3,757.75
China Wuyan-, -$3,757.75
China Xiaoce-, -$3,757.75
China XiaoLiyu-, -$3,757.75
China YangYi-, -$3,757.75
China JieZhou, Jie$2,505.17
China MamBaHuang, Chong-Jie$2,505.17
China MoyuXiao-, -$2,505.17
China nOnOLi, Haonan$2,505.17
China QingFengHe, Yiliang$2,505.17
China Xiaohuli-, -$2,505.17
Prize Money By Country

1.China China$400,826.6741 Players
2.Taiwan, Republic of China Taiwan, Republic of China$5,010.331 Player
Tournaments


CODM Masters China Season 3 2022CN¥2,800,000$420,868.00Call of Duty: Mobile