King Pro League Fall 2017


Total Prize Pool:
$469,036.80
Total Players:
57
Date:
2017-09-21 to 2017-12-23Awarded Players

China AlanWang, Tianlong$22,992.00
China CatChen, Zhengzheng$22,992.00
China FlyPeng, Yunfei$22,992.00
China HurtXia, Shengqqin$22,992.00
China JunzYe, Yuhang$22,992.00
China KimiLiu, Xin$22,992.00
China McXie, Tao$22,992.00
China XXSun, Xiang$22,992.00
China YANGWang, Tianlong$22,992.00
China YQWang, Siyi$22,992.00
China 7KillDeng, Lei$16,422.86
China ATChen, Shunji$16,422.86
China Drift-, -$16,422.86
China FangZong-, -$16,422.86
China Final-, -$16,422.86
China knight-, -$16,422.86
China KuLiu, Mingjie$16,422.86
Korea, Republic of duckdeokKim, Kyung Deok$7,664.00
China FireLyu, Wenbo$7,664.00
China NccCcLi, Tuo$7,664.00
China NuoYanGuo, Guixin$7,664.00
China RxyRuan, Xiaoyu$7,664.00
China Shoushen-, -$7,664.00
China WeizhuangZhu, Siyuan$7,664.00
China XingCKang, Lunhan$7,664.00
China Allure-, -$5,109.33
China ChuYong-, -$5,109.33
China DangLang-, -$5,109.33
China VowLin, Jincong$5,109.33
Prize Money By Country

1.China China$461,372.8056 Players
2.Korea, Republic of Korea, Republic of$7,664.001 Player
Tournaments


King Pro League Fall 2017CN¥3,060,000$469,036.80Arena of Valor