Evolution Power

Total Prize Money Earned:
$1,395,310.82 From 38 Tournaments
Evolution Power Roster Summary


CrossFire$287,443.7520.60%
CrossFire HD$86,322.436.19%
CrossFire Mobile$1,021,544.6473.21%

Top Players


 Player IDPlayer NameTotal (Team)
1.China 北执Diao, Kewei$172,414.12
2.China 墨白Wang, Wenjie$172,414.12
3.China 大梦Lin, Taiheng$172,414.12
4.China 孤狼Li, Xihao$172,414.12
5.China 浩劫Yao, Lei$162,995.20
6.China 小晨Zhan, Chennan$52,671.67
7.China 李佳乐Zeng, Hai$47,029.17
8.China FirstFeng, Jiewan$44,626.95
9.China 时涯Luo, Weiming$40,569.71
10.China ZayLi, Zekai$27,425.58
11.China 晓二Yu, Xiaotao$26,392.29
12.China MinoZhao, Lumin$22,678.95
13.China yhOu, Long$22,678.95
14.China YZKYan, Kai$22,678.95
15.China ANKEDu, DingJie$20,155.85
16.China yangYang, Yang$19,375.30
17.China MZiNMa, Zhe$17,266.25
18.China 苏瑞Chen, Jinge$17,150.15
19.China elegantWang, Bing$15,793.69
20.China zaoWei, Yuhai$15,360.38
21.China WjcWang, Jianchun$13,213.22
22.China 狗子缘Qiu, Yuan$13,213.22
23.China eighteenYueqiang, Dai$12,779.92
24.China DayuLiu, Bin$11,534.84
25.China 天道oooNXu, Tianhui$8,500.05


References

1.https://liquipedia.net/crossfire/Evolution_Power
Evolution Power - Liquipedia CrossFire Wiki
Last Checked 2023-08-06 10:13:43 PM
2.https://liquipedia.net/crossfire/Evolution_Power_(Mobile)
Evolution Power (Mobile) - Liquipedia CrossFire Wiki
Last Checked 2023-08-06 10:13:34 PM