KingZone Gaming

Total Prize Money Earned:
$711,674.11 From 20 Tournaments
KingZone Gaming Roster Summary


COD Mobile$41,382.305.81%
CrossFire$384,772.1154.07%
CrossFire HD$70,647.209.93%
CrossFire Mobile$214,872.5030.19%

Top Players


 Player IDPlayer NameTotal (Team)
1.China WeiiWang, Jiawei$72,207.38
2.China HaoLuo, Hao$65,042.93
3.China 17xiuJin, Zhiwei$43,901.40
4.China yfGao, Yuanfeng$40,901.40
5.China jhJiang, Han$34,162.50
6.China XiXiZhen, Fengyu$33,496.82
7.China JweiYang, Jiawei$28,305.98
8.China LxmLiu, Shuang$23,332.37
9.China HIHILi, Xin$22,494.66
10.China QQJia, Guoqing$10,164.45
11.China 795-, -$10,092.46
12.China LEOS-, -$10,092.46
13.China WoodAy1-, -$10,092.46
14.China 小豪-, -$10,092.46
15.China ARen-, -$8,276.46
16.China ViKey-, -$8,276.46
17.China DAODJin, Chuan$7,164.45
18.China ZyingXw-, -$6,482.21
19.China GuiGui-, -$5,166.86
20.China Jiamu-, -$5,166.86
21.China Renbao-, -$5,166.86
22.China Lvcha-, -$5,075.31
23.China Teens-, -$5,075.31
24.China Cold-, -$5,017.14
25.China Lbtong-, -$5,017.14


References

1.https://m.weibo.cn/u/7304290038
微博
Last Checked 2022-11-19 10:40:32 AM