99damage Liga

Prize Money Awarded:
$250,319.81 From 18 Tournaments
Recorded Date Range:
2015-10-17 to
Top Player Rankings from Poland for 99damage Liga


 Player IDPlayer NameTotal (Game)Total (Overall)% of Total
1.Poland OKOLICIOUZMichal Glowaty$5,086.89$12,275.0441.44%
2.Poland mantuuMateusz Wilczewski$3,973.35$46,048.988.63%
3.Poland PodPiotr Krawczyk$557.65$1,418.7839.30%