King Pro League Spring 2017


Total Prize Pool:
$323,576.98
Total Players:
49
Date:
2017-03-24 to 2017-07-09Awarded Players

China AlanWang, Tianlong$18,385.06
China CatChen, Zhengzheng$18,385.06
China FlyPeng, Yunfei$18,385.06
China HurtXia, Shengqqin$18,385.06
China JunzYe, Yuhang$18,385.06
China McXie, Tao$18,385.06
China XXSun, Xiang$18,385.06
China YANGWang, Tianlong$18,385.06
China LanxiDeng, Minghe$10,505.75
China LaoShuaiZhang, Yuchen$10,505.75
China MengLeiXiao, Minhui$10,505.75
China Tassel-, -$10,505.75
China VvPeng, Wen$10,505.75
China YiChen-, -$10,505.75
China YuehenWang, Chuan$10,505.75
China AresYu, Wanwu$4,202.30
China BeatLi, Pengjian$4,202.30
China Crime-, -$4,202.30
China EvdNie, Yuxin$4,202.30
China JichiJiang, Weihang$4,202.30
China Legendary-, -$4,202.30
China NuoYanGuo, Guixin$4,202.30
China ORANGEHuang, Shiyu$4,202.30
China RxyRuan, Xiaoyu$4,202.30
China Shadow-, -$4,202.30
China SummerLi, Yang$4,202.30
China WeizhuangZhu, Siyuan$4,202.30
China XiaMo-, -$4,202.30
China ZhijianJinghua, Huang$4,202.30
China 7KillDeng, Lei$2,206.21
China Allure-, -$2,206.21
China ATChen, Shunji$2,206.21
China ChenGui-, -$2,206.21
China DangLang-, -$2,206.21
China Dawn-, -$2,206.21
China Ending-, -$2,206.21
China FangZong-, -$2,206.21
China GuiMi-, -$2,206.21
China Imp-, -$2,206.21
China knight-, -$2,206.21
China LuciferFu, Ziang$2,206.21
China Roar-, -$2,206.21
China Tattoo-, -$2,206.21
China VowLin, Jincong$2,206.21
China Wanna-, -$2,206.21
China WuhenZhu, Haoyun$2,206.21
China XiaoyuSu, Jingchao$2,206.21
China Xiatian-, -$2,206.21
China Yuqiu-, -$2,206.21
Prize Money By Country

1.China China$323,577.1349 Players
Tournaments


2017-03-24 - 2017-07-09King Pro League Spring 2017CN¥2,200,000$323,576.98Arena of Valor