King Pro League Fall 2016


Total Prize Pool:
$268,305.50
Total Players:
25
Date:
2016-09-17 to 2016-12-18Awarded Players

China ChenGui-, -$23,204.80
China Ergou-, -$23,204.80
China WuhenZhu, Haoyun$23,204.80
China XiaoYuLiu, Jiayu$23,204.80
China Yuqiu-, -$23,204.80
China JessXie, Gusheng$11,602.40
China LanxiDeng, Minghe$11,602.40
China LaoShuaiZhang, Yuchen$11,602.40
China MengLeiXiao, Minhui$11,602.40
China VvPeng, Wen$11,602.40
China 7KillDeng, Lei$5,801.20
China ATChen, Shunji$5,801.20
China knight-, -$5,801.20
China Nono-, -$5,801.20
China Suifeng-, -$5,801.20
China AresYu, Wanwu$4,350.90
China CatChen, Zhengzheng$4,350.90
China RxyRuan, Xiaoyu$4,350.90
China WeizhuangZhu, Siyuan$4,350.90
China ZhijianJinghua, Huang$4,350.90
China EvdNie, Yuxin$2,900.60
China JichiJiang, Weihang$2,900.60
China Shadow-, -$2,900.60
China SummerLi, Yang$2,900.60
China XiaMo-, -$2,900.60
Prize Money By Country

1.China China$239,299.5025 Players
Tournaments


2016-09-17 - 2016-12-18King Pro League Fall 2016CN¥1,850,000$268,305.50Arena of Valor