Honor of Kings Champion Cup 2017


Total Prize Pool:
$403,146.24
Total Players:
66
Date:
2017-07-27 to 2017-08-19Awarded Players

China AlanWang, Tianlong$30,508.09
China CatChen, Zhengzheng$30,508.09
China FlyPeng, Yunfei$30,508.09
China HurtXia, Shengqqin$30,508.09
China YANGWang, Tianlong$30,508.09
China NccCcLi, Tuo$8,415.68
China NuoYanGuo, Guixin$8,415.68
China ORANGEHuang, Shiyu$8,415.68
China RxyRuan, Xiaoyu$8,415.68
China WeizhuangZhu, Siyuan$8,415.68
China LiLuoSun, Longqing$8,062.92
China miracle-, -$8,062.92
China Ruonian-, -$8,062.92
China AJieHuang, Weijie$7,558.99
China LianGCZhang, Qi$7,558.99
China QianCLiu, Xuehuang$7,558.99
China Shrek-, -$7,558.99
China StormLiu, Weijie$7,558.99
China AcheChen, Linqin$4,283.43
China AchuYang, Chu$4,283.43
China ChuchenTao, Chuankai$4,283.43
China LangLangLiu, Peifeng$4,283.43
China PJJPan, Jinjin$4,283.43
China 7KillDeng, Lei$4,031.46
China ATChen, Shunji$4,031.46
China Dream-, -$4,031.46
China FangZong-, -$4,031.46
China Final-, -$4,031.46
China Haoran-, -$4,031.46
China knight-, -$4,031.46
China XiaoGuaiShouChan, Qinghai$4,031.46
China Allure-, -$3,960.91
China DangLang-, -$3,960.91
China GuiMi-, -$3,960.91
China LaoWang-, -$3,960.91
China VowLin, Jincong$3,960.91
China AnranWang, Qiang$2,519.66
China chudongPan, Jiadong$2,519.66
China FeifeiSong, Zhengfei$2,519.66
China JuluGuo, Jiahui$2,519.66
China LanBoBao, Xinhang$2,519.66
China SHOULi, Shuai$2,519.66
China SixXu, Yiran$2,519.66
China Ending-, -$2,015.73
China EvdNie, Yuxin$2,015.73
China Imp-, -$2,015.73
China JichiJiang, Weihang$2,015.73
China LaoShuaiZhang, Yuchen$2,015.73
China LiuSuWang, Yehua$2,015.73
China LuciferFu, Ziang$2,015.73
China MengLeiXiao, Minhui$2,015.73
China SevenSins-, -$2,015.73
China Shadow-, -$2,015.73
China SummerLi, Yang$2,015.73
China Tea-, -$2,015.73
China VvPeng, Wen$2,015.73
China Xiatian-, -$2,015.73
China YuehenWang, Chuan$2,015.73
China FattyHan, Shuai$1,889.75
China MIGODLin, Guoliang$1,889.75
China Roar-, -$1,889.75
China WuhenZhu, Haoyun$1,889.75
China XiaoyuSu, Jingchao$1,889.75
China YellowHuang, Chao$1,889.75
China YuqingHuang, Baisong$1,889.75
China YuYuYu, Chaojie$1,889.75
Prize Money By Country

1.China China$393,067.5166 Players
Tournaments


2017-07-27 - 2017-08-19Honor of Kings Champion Cup 2017CN¥2,688,000$403,146.24Arena of Valor