Honor of Kings Champion Cup Winter 2020


Total Prize Pool:
$530,400.00
Total Players:
40
Date:
2021-01-07 to 2021-01-23Awarded Players

China ChenXiaWang, Qing$50,388.00
China JiuFShen, Yifan$50,388.00
China JiuKWang, Tao$50,388.00
China NoFearYang, Tao$50,388.00
China QingRongHuang, Yaoqin$50,388.00
China JueKingZhou, Wenxie$13,260.00
China QingQHao, Jinxiang$13,260.00
China XingYLi, Yuhao$13,260.00
China XyWang, Qijun$13,260.00
China YiZLiu, Tianhao$13,260.00
China AzeLi, Tao$10,608.00
China TangTangTang, Lianjie$10,608.00
China XiaoYingTang, Jiajie$10,608.00
China YinuoXu, Bicheng$10,608.00
China ZuiChuLong, Zhubiao$10,608.00
China EvilWang, Dong$7,956.00
China JiuLongKang, Junlong$7,956.00
China MfLi, Jiahao$7,956.00
China MsirJiang, Boyuan$7,956.00
China QFXia, Jinfei$7,956.00
China AdouJiang, Tao$6,630.00
China NuanYangLin, Heng$6,630.00
China QianC-, -$6,630.00
China QianShiZhou, Kuan$6,630.00
China ShenRenMa, Tengfei$6,630.00
China ShiJiuChen, Runzhi$6,630.00
China Storm-, -$6,630.00
China WanQiu-, -$6,630.00
China YuYu-, -$6,630.00
China Zero-, -$6,630.00
China ChenyangWang, Zhicheng$5,304.00
China DragonLi, Xiaolong$5,304.00
China JiangChengKe, Jiangnan$5,304.00
China JunYeLou, Yuxian$5,304.00
China KenshinWu, Xian$5,304.00
China NinetailsXu, Xinjuan$5,304.00
China qcZhou, Yitao$5,304.00
China QingFanLiu, Huan$5,304.00
China RabbitLiu, Bin$5,304.00
China YiTong-, -$5,304.00
Prize Money By Country

1.China China$530,400.0040 Players
Tournaments


Honor of Kings Champion Cup Winter 2020CN¥3,400,000$530,400.00Arena of Valor