King Pro League Fall 2019


Total Prize Pool:
$1,159,511.98
Total Players:
94
Date:
2019-09-06 to 2019-12-14Awarded Players

China DJDing, Jian$39,528.82
China IceTang, Tian$39,528.82
China LanYJin, Shili$39,528.82
China LaoShuaiZhang, Yuchen$39,528.82
China LinYYang, Xuan$39,528.82
China McXie, Tao$39,528.82
China MengLeiXiao, Minhui$39,528.82
China SixXu, Yiran$39,528.82
China Top-, -$39,528.82
China XiaoYingTang, Jiajie$39,528.82
China YinuoXu, Bicheng$39,528.82
China 139Wan, Tong$24,156.50
China 1daoZhong, Letian$24,156.50
China 770Liu, Xuexiang$24,156.50
China FlyPeng, Yunfei$24,156.50
China GiaoSun, Maorong$24,156.50
China HurtXia, Shengqqin$24,156.50
China MojoHu, Linye$24,156.50
China QSun, Longqing$24,156.50
China SnowLiu, Wenbin$24,156.50
China QINGLANGYang, Xin$12,105.70
China AdouJiang, Tao$9,058.69
China ATChen, Shunji$9,058.69
China NuanYangLin, Heng$9,058.69
China QianShiZhou, Kuan$9,058.69
China ShenRenMa, Tengfei$9,058.69
China ShiJiuChen, Runzhi$9,058.69
China ShiSanWang, Zhi$9,058.69
China AlanWang, Tianlong$7,926.35
China AnanLin, Jianan$7,926.35
China CatChen, Zhengzheng$7,926.35
China ChenAnHu, Wei$7,926.35
China Chengkun-, -$7,926.35
China Djie-, -$7,926.35
China DnanLin, Zhiqian$7,926.35
China HuaHaiLuo, Siyuan$7,926.35
China HuaYunZhang, Kaifeng$7,926.35
China Jichi-, -$7,926.35
China NuanHaiGuo, Ze-en$7,926.35
China NuoYanGuo, Guixin$7,926.35
China WumingZhang, Cong$7,926.35
China WuXinLin, Long$7,926.35
China XiaoGuaiShouChan, Qinghai$7,926.35
China XIIIZhang, Shihao$7,926.35
China BaiyuGe, Yihe$6,341.08
China BestZheng, Guo-Hao$6,341.08
China ChuchenTao, Chuankai$6,341.08
Prize Money By Country

1.China China$1,159,511.9994 Players
Tournaments


King Pro League Fall 2019CN¥8,000,000$1,159,511.98Arena of Valor