K1 League 2014 Season 5


Total Prize Pool:
$38,688.00
Total Players:
5
Date:
2014-09-24 to 2014-11-22Awarded Players

China JewelryWang, Nan$4,836.00
China KangTaHui, Chen$4,836.00
China QuQuQu, Yong$4,836.00
China savageLiu, Bin$4,836.00
China tbLi, Bing Yuan$4,836.00
Prize Money By Country

1.China China$24,180.005 Players
Tournaments


K1 League 2014 Season 5CN¥240,000$38,688.00Counter-Strike Online