Crossfire Stars 2017 Grand Final


Total Prize Pool:
$850,000.00
Total Players:
20
Date:
2017-12-01 to 2017-12-03Awarded Players

China 18YueQiang Dai Dai$100,000.00
China ANKEJie, Du$100,000.00
China DaobaQZhou, Xingwei$100,000.00
China MZiNMa, Zhe$100,000.00
China N9Wang, Hao$100,000.00
Viet Nam BEAN- -$40,000.00
Viet Nam BOTKONZ- -$40,000.00
Viet Nam KUKON- -$40,000.00
Viet Nam MAXIMHong Nguyen$40,000.00
Viet Nam RAMBO- -$40,000.00
Prize Money By Country

1.China China$500,000.005 Players
2.Viet Nam Viet Nam$200,000.005 Players
3.Philippines Philippines$100,000.005 Players
4.United States United States$30,000.003 Players
5.Canada Canada$20,000.002 Players
Tournaments


Crossfire Stars 2017 Grand Final-$850,000.00CrossFire